Resveratrol Nagłówek
Untitled 1
Szereg korzyści jakie wykazuje na nasz organizm ten znakomity polifenol.Jedną z najlepiej opisanych właściwości resweratrolu jest kardioprotekcja.
Naturalny sposób aktywacji enzymów  długowieczności za pomocą resweratrolu.Właściwości resweratrolu w chorobach ukł. nerwowego - neurodegeneracje.Ponzaj właściwości resweratrolu w profilaktyce i leczeniu nowotworów piersi

Sirtuiny - droga do długowiecznościTo zaskakujące, ale w naturze znajdziemy wiele substancji, które sprzyjają naszemu zdrowiu i samopoczuciu, a niektóre w znaczący sposób wpłyną na długość naszego życia.

Nad sekretem długowieczności od wielu lat intensywnie pracują zespoły badawcze na całym świecie, a resweratrol stanowi punkt zainteresowania wielu naukowców.

Przeprowadzono ponad 750 badań naukowych w których resweratrol jest ukazany jako substancja mająca udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie. Jednym z ciekawych zagadnień jest wpływ tego polifenolu na długość życia poprzez aktywowanie białek zwanych sirtuinami.

Sirtuiny (SIRT, białka z rodziny Sir2) są to inaczej enzymy należące do NAD+- zależnych deacetylaz, które wpływają na liczne procesy, jak:

  • starzenie,
  • wyciszanie transkrypcyjne genów,
  • regulacja procesów metabolicznych,
  • wpływ na  metabolizmem glukozy i lipidów,
  • działanie neuroprotekcyjne i inne.

Samo zainteresowanie sirtuinami jest ściśle związane z korzystnym wpływem stosowania diety niskokalorycznej. Jest to dieta w której zmniejszona jest wartość energetyczna pokarmów, z równoczesnym dostarczeniem wszelkich niezbędnych witamin, mikro- i makroelementów oraz składników odżywczych. Ograniczenie kalorii w diecie jest jedyną dotąd potwierdzoną metodą wydłużającą życie wiele organizmów, w tym ssaków. Dobrym przykładem są mieszkańcy malutkiej wysepki Okinawa na Pacyfiku, gdzie żyje wielu stulatków, u których dodatkowo, oprócz sędziwego wieku, występuje mniejsza zachorowalność na nowotwory oraz mniejsza umieralność spowodowana udarem.

Powodem tego jest dieta, która u dorosłych osób jest o 20% mniej kaloryczna niż pozostałych Japończykowi i o 40% mniejsza niż Amerykanów zamieszkujących USA. Sam mechanizm działania restrykcji kalorycznej nie jest do końca poznany, ale powoduję szereg zmian metabolicznych, hormonalnych i neuroendokrynnych w organizmie. Za głównego regulatora tych reakcji uważa się sirtuiny, które deacetylują histony i pewne czynniki transkrypcyjne wpływając przez to na regulacje ekspresji licznych „genów długowieczności”.

Sirtuiny mogą być również aktywowane poprzez obniżenie temperatury oraz stres oksydacyjny. Jak wspomniałam wcześniej naturalnym związkiem indukującym aktywność tych enzymów jest  resweratrol.  

Mówi się o hipotezie w której przyczyną procesu starzenia się organizmu jest apoptoza komórek, szczególnie tych kluczowych dla organizmu, jak neurony, komórki układu odpornościowego i komórki macierzyste. W przeprowadzonych badaniach pokazano, że białko Sirt1 (Sirtuina1) hamuje wywołaną stresem apoptozę poprzez deacetylację czynników transkrypcyjnych wywołujących ten proces, np. słynne białko p53 (supresor nowotworowy) jest wiązane przez Sirt1.  

Badania naukowe przeprowadzone zarówno na zwierzętach jak i liniach komórkowych wykazały, że resweratrol ma duży wpływ na centrum komórki jakim jest jądro komórkowe. Aktywowanie sirtuin, czyli enzymów, które przedłużają życie komórki, daje jej czas na naprawę swojego DNA, co daje jej szansę na dalsze życie. Gdyby mutacje nadal pozostawały w DNA, a komórka nie wykryłaby ich w porę mogłoby to doprowadzić albo do jej apoptozy, czyli śmierci komórki, albo co gorsze do powstania komórki nowotworowej. W związku z tym resweratrol mimo braku przestrzegania diety niskokalorycznej może w znaczący sposób spowolnić procesy starzenia jak w przypadku jej stosowania. Chroni organizm przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego, które to z kolei wpływają negatywnie na każdą komórkę naszego organizmu.

  1. Borra M.T., Smith B.C., Denu J.M.: Mechanism of human SIRT1 activation by resveratrol. J. Biol. Chem., 2005, 29, 280 (17), 17187-17195
  2. Leibiger I. B., Berggren P.-O.: Sirt1: the metabolic master switch that modulates lifespan. Nature Medicine Volume 12 No.1, January 2006
  3. Partrigde L.: Special issue on dietary restriction: Dietary restriction, longevity and ageing-the current state of our knowledge and ignorance. Mechanisms of Ageing and Development 126 (2005) 911–912
  4. Bordone L., Guarente L.: Calorie restriction, SIRT1 and metabolism: understanding longevity. Nature Reviews Molecular Cell Biology 6, 298 - 305 (01 Apr 2005)
  5. Sinclair D. A., Guarente L.: Genetyczny klucz do długowieczności. Świat nauki 4, 30-37 (kwiecień 2006) - wersja w języku angielskim „Unlocking the longevity genes” Scientific American.
stopka
Resweratrol  -  Artykuły  -  Polecane  -  Kontakt
resweratrol.pl © All rights reserved