Resveratrol Nagłówek
Untitled 1
Szereg korzyści jakie wykazuje na nasz organizm ten znakomity polifenol.Jedną z najlepiej opisanych właściwości resweratrolu jest kardioprotekcja.
Naturalny sposób aktywacji enzymów  długowieczności za pomocą resweratrolu.Właściwości resweratrolu w chorobach ukł. nerwowego - neurodegeneracje.Ponzaj właściwości resweratrolu w profilaktyce i leczeniu nowotworów piersi

Resweratrol chroni nasze neurony przed degeneracją.Jedną z licznych zalet resweratrolu jest jego korzystne działanie na nasze komórki nerwowe, a mianowicie ochrona ich przed degeneracją. Podstawowym zjawiskiem patologicznym zachodzącym w chorobach neurodegeneracyjnych jest utrata komórek nerwowych.

Może dojść do tego na wiele lat przed pojawianiem się pierwszych oznak choroby.

Objawy zaczną się pojawiać dopiero gdy znacząca ilość neuronów ulegnie uszkodzeniu lub degeneracja będzie dotyczyć określonej części ośrodkowego układu nerwowego. Do chorób neurodegeneracyjnych zaliczamy między innymi chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) pląsawicę Huntingtona, chorobę Parkinsona i inne. Niektóre z nich są to choroby o charakterze wrodzony, a inne o charakterze nabytym, na rozwój których może mieć wpływ sposób naszego życia.

Resweratrol poprzez aktywowanie białek zwanych sirtuinami (Sirt1) ma działanie neuroprotekcyjne. Badania naukowe na ten temat były prowadzone na myszach odmiany Wallera, które posiadają spontaniczną mutacje dominującą, która powoduje spowolnienie degeneracji neuronów peryferyjnych (na skutek na przykład uszkodzenia mechanicznego). U zmutowanych myszy obserwujemy zwiększoną ekspresję genu kodującego enzym biorący udział w syntezie NAD+. Większa synteza NAD+ powoduje zwiększenie aktywności białka Sirt1.

Prawdopodobnie wysoka aktywność sirtuin powoduje aktywacje genów, które kodują białka opiekuńcze. Natomiast białka te po przetransportowaniu w dół aksonu chronią go przed zanikiem.

Sam mechanizm molekularny wydaje się prosty. Sirtuiny, oprócz neuroprotekcji, mają wpływ na wiele innych procesów w komórce, podobnie jak stosowanie diety niskokalorycznej. Jedyną odkrytą do tej pory cząsteczką potrafiącą aktywować sirtuiny jest resweratrol. Co ciekawe jak dotąd mimo długich poszukiwań naukowców, resweratrol jest nadal najsilniejszym znanym aktywatorem sirtuin. I do tego dostępnym dla każdego, bo nie jest to związek syntetyczny na receptę, lecz pochodzi wprost z natury. Resweratrol jest spotykany u wielu roślin, w tym w winogronach, ponieważ jest to wtórny metabolit roślinny.  

Neurodegeneracja

Schemat wpływu działania sirtuin (Sirt1) na neurony. Po lewej komórka nerwowa myszy dzikiej, po prawej myszy odmiany Wallera. U myszy dzikiej po zadziałaniu czynnika uszkadzającego dochodzi do nieodwracalnej degeneracji komórki nerwowej. Natomiast u myszy odmiany Wallera, gdzie mamy zwiększona ekspresje sirtuin, obserwujemy zjawisko ochrony aksonu  przed zniszczeniem, pomimo działania takiego samego czynnika uszkadzającego.

  1. Jing Wang and Zhigang He, NAD and axon degeneration: From the Wlds gene to neurochemistry, Cell Adhesion & Migration. 2009 Jan–Mar; 3(1): 77–87.  
  2. Suzuki K, Koike T. Resveratrol abolishes resistance to axonal degeneration in slow Wallerian degeneration (WldS) mice: activation of SIRT2, an NAD-dependent tubulin deacetylase. Biochem Biophys Res Commun 2007; 359:665-71.  
  3. Hoopfer ED, McLaughlin T, Watts RJ, Schuldiner O, O’Leary DD, Luo L. Wlds protection distinguishes axon degeneration following injury from naturally occurring developmental pruning. Neuron 2006; 50:883-95.
  4. Grafika - pl.fotolia.com
stopka
Resweratrol  -  Artykuły  -  Polecane  -  Kontakt
resweratrol.pl © All rights reserved