Resveratrol Nagłówek
Untitled 1
Skąd pochodzi? Jakie są znane izo formy oraz która jest dla nas najlepsza?
Szereg korzyści jakie wykazuje na nasz organizm ten znakomity polifenol.Jedną z najlepiej opisanych właściwości resweratrolu jest kardioprotekcja.
Właściwości resweratrolu w chorobach ukł. nerwowego - neurodegeneracje.Naturalny sposób aktywacji enzymów  długowieczności za pomocą resweratrolu.Przeciwzapalne i obniżające objawy właściwości resveratrolu w IBD.Ponzaj właściwości resweratrolu w profilaktyce i leczeniu nowotworów piersi

IBD - Nieswoiste zapalenie Jelit a Resweratrol.
paradoks francuski - wino
Jedną z grup chorób o niewyjaśnionych dotąd przyczynach ich powstawania do których między innymi należą choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest nieswoiste zapalenie jelit (z ang. Inflammatory Bowel Diseases – IBD). Choroby należące do tej grupy należą do chorób przewlekłych o nieznanych do tej pory sposobach leczenia.

Najnowsze badania potwierdzają, że resweratrol, będący silnym utleniaczem zawartym głównie w skórkach winogron, wpływa pozytywnie na wymienione choroby i obniża występowanie ich objawów. Resweratrol jest aktualnie przedmiotem bardzo szczegółowych badań w zakresie jego właściwości przeciwzapalnych. Właściwości te są szczególnie istotne w procesie leczenia i profilaktyki choroby jakim jest nieswoiste zapalenie jelit.

Badania przeprowadzone na myszach przyniosły bardzo zaskakujące wyniki. Połowie z analizowanej grupy gryzoni podawano w żywności stałe dawki resewratrolu przez okres jednego miesiąca. Drugi 50% gryzoni to grupa kontrolna otrzymująca pożywienie bez zawartości tego polifenolu.

Po upływie 30 dni przy pomocy różnych substancji chemicznych indukowano wywołanie zapalenia jelita grubego u wszystkich myszy. Osobniki w grupie badanej (z resweratrolem) wykazały znacznie łagodniejsze objawy i lżejszy przebieg choroby. Dodatkowo, co opisywaliśmy na naszym portalu, myszy nie przybierały bardzo na wadzę, Jednak jednym z ważniejszych wyników jest fakt, że w grupie kontrolnej placebo (bez resweratrolu) niemal połowa osobników zdechła. Podczas gdy w grupie badanej (z reswatrolem) przeżywalność wynosiła 100%.

Badania na temat działania przeciwzapalnego resweratrolu, opisywane w coraz nowszych publikacjach, mogą przynieść nowe możliwości w sposobach leczenia nieswoistego zapalenia jelit. Dotychczasowe metody leczenia (głównie objawowe) nie są na tyle skuteczne i jednocześnie niosą ze sobą wiele skutków ubocznych dla organizmu. Dlatego warto pomyśleć o resweratrolu w swojej codziennej diecie w przypadku wielu chorób zapalnych.  

1. Singh UP, Singh NP, Singh B, Hofseth LJ; et. all.: Role of resveratrol-induced CD11b+ Gr-1+ myeloid derived suppressor cells (MDSCs) in the reduction of CXCR3+ T cells and amelioration of chronic colitis in IL-10−/− mice, Elsevier 2011

2. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Sanchez-Fidalgo S et al. European Journal of Pharmacology 2010 May 10; 633(1-3): 78-84

stopka
Resweratrol  -  Artykuły  -  Polecane  -  Kontakt
resweratrol.pl © All rights reserved